top of page
Bridge Over River
הסכם לחיים משותפים

הסכם חיים משותפים או "הסכם זוגיות" מסדיר כמו בהסכם ממון את הפן הכלכלי, אך כולל סוגיות נוספות בחיי הזוג שברצונם להסדיר מראש.


בני זוג נשואים יכולים לעשות הסכם חיים משותפים לצורך הצהרות שונות ולצורך עשיית סדר בחייהם הכלכליים והמשפטיים.


בנוסף, הסכם זה נעשה על ידי זוגות במעמד "ידועים בציבור", אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא במדינת ישראל. באמצעות ההסכם בני הזוג מצהירים כלפי עצמם וכלפי הכלל על יחסיהם. בעבורם הסכם זה חשוב עוד יותר כיוון שבאמצעותו הם יכולים להוכיח את זוגיותם (ביטוח לאומי, זכאות למשכנתה, מס הכנסה ועוד).


ההסכם נערך בדרך הצדדים בהסכם יכולים לכלול את הנושאים הבאים:


1. הצהרה על חייהם המשותפים ועל זוגיותם החל ממועד מסוים.


2. יחסי ממון – דרך ההתנהלות במשך חייהם המשותפים, מקורות המימון, שיתוף או אי-שיתוף בנכסים ובזכויות, לרבות דירת המגורים.


3. ניהול משק הבית המשותף לרבות חשבונות בנק, הוצאות והכנסות.


4. דרך הפעולה במקרה של פרידה תוך התייחסות לסוגיות השונות הקשורות בה.


5. ילדים – דרך ומקום חינוכם, משמורת, הסדרי ראייה ומזונות במקרה של פרידה.במידה שהסכם זה נערך על ידי בני זוג שאינם מתכננים להינשא הוא בעל תוקף מיום חתימתו ואין צורך לאשרו בבית משפט לענייני משפחה או אצל נוטריון.

התקשרו ונשמח לייעץ ללא תשלום  077-701-7000 

מאמרים חשובים 

עשרת הדיברות למתגרשים

עשרת הדיברות למתגרשים

כיצד ומתי להודיע לילדים על ההחלטה

כיצד ומתי להודיע לילדים על ההחלטה

רק אחד מכם רוצה להתגרש? מה עושים?

רק אחד מכם רוצה להתגרש? מה עושים?

לקחת שליטה על החיים

לקחת שליטה על החיים

הוראות בטיחות לקראת פרידה

הוראות בטיחות לקראת פרידה

התפתחות אישית דרך גירושין

התפתחות אישית דרך גירושין

bottom of page