כתובות משרדינו

רחוב סוקולוב 29  הרצליה

רחוב התנופה 7 ירושלים

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
שרותי המשרד
משרד עו״ד מנחם א. כהן

©  כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד מנחם א. כהן

כיצד יוצרים אהבה? 

התאהבות היא אותו שיגעון חושים שלעתים תופס בני אדם בחודשי הקשר הראשונים; ההתאהבות היא כמו כימיה פלאית וקסומה המתרחשת מאליה ומזינה את עצמה. אהבה לעומת זאת - זה כבר סיפור אחר...

בחלק שנקרא "האם אתם אוהבים את בן הזוג שלכם" כתבתי על ההבדל בין אהבה והנאה ועתה אני רוצה להעלות את השאלות המתבקשות הבאות ; האם אפשר ליצור אהבה? האם הרצון להיטיב עם בן הזוג שלי זהו דבר שאפשר ללמוד?


ולמה לי בכלל להיטיב עם אדם אחר?

ברור שהדרך היחידה והבלעדית ליצירת קשר זוגי טוב, עמוק וארוך טווח היא דרך האהבה. אם לא תגבשו אהבה, דרככם המשותפת לא תצלח.

אם לא תאהבו את בן זוגכם ולא תרצו באמת ובתמים בטובתו, בערוב ימיכם כבר לא תוכלו לחיות במחיצתו.

האם אפשר ליצור אהבה ארוכת טווח ועמוקה מתוך החלטה שכלתנית? האם זוהי יכולת נשלטת? אפשר בכלל לשלוט ברגש?

"ואהבת לרעך כמוך" נכתב בספר ויקרא; אני סבור שבבסיס הציווי מונחת ההנחה שאדם יכול לשלוט ברגשותיו ובאהבתו. אם אין הדבר בשליטתו הרי שאין מה לצוות ציווי מעין זה.המחשבות שלנו יוצרות את רגשותינו, המוח ממוקם מעל שאר האיברים בגוף וכן מעל הלב, כדי שתהיה לו שליטה. אנו יודעים שלמקום גבוה יש יכולת שליטה , כמו הורה על ילדו, שופט בבית המשפט או השומר שעומד על החומה לעומת זה שמוצב על הקרקע. המוח נותן את הטון לכל המערכת האנושית באמצעות המחשבות, כל מה שאנחנו חושבים עליו מחלחל ומשפיע על המערכת כולה.

אדם יכול לשלוט ברגשותיו באמצעות מוחו ומחשבותיו - אפשר להחליט לכעוס, לסלוח ולשמוח. ואפשר לעוף על כנפי הדמיון בדרך להגשמת מציאות רצויה.

כך גם לגבי אהבה. אהבה היא רגש שנשלט על ידינו, ובכוחנו לעורר אותו מתוך החלטה. צר לי אם העניין נשמע מכני ואם צלילי המנגינה הרומנטית שמתנגנת ברקע מתחילים לצרום לכם באוזניים, אך זה המצב חברים יקרים. כמו דברים רבים שאנו מחליטים לקחת אחריות לגביהם ולהניע אותם, כך גם בכל הנוגע למערכת הרגשות האנושית.

מחשבות מתאימות המעוררות אהבה וחיבה כלפי בן הזוג הן דרך ליצירת רגש האהבה. דרך נוספת לניווט הלב והרגש מוצעת בלשונו של ספר עתיק יומין ששמו "ספר החינוך": "כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות", כלומר, פעולה חיצונית מעוררת את מחשבת הלב או במילים אחרות - אם ברצונך להשפיע על רגשותיך, עליך לעשות מעשה מתאים והרגש יתעורר מעצמו באותו הכיוון. ככל שתתמיד עצמת הרגש תגבר.

בחיי היום-יום, אם תשקיע בגינה שלך מדי יום ביומו, תעדור, תנכש עשבים, תשקה, תזבל, תשתול – אתה תאהב את הגינה שלך. העשייה היום-יומית קושרת אותך בקשר עמוק למושא עשייתך. כשהורה מתעורר בלילה, מכין בקבוק לתינוק, מחליף חיתולים, מאכיל, מקלח ודואג לכל הצרכים הבסיסיים של ילדו – הוא לומד לאהוב את הילד שלו. הפעולות יוצרות, בין היתר, גם אהבה.

אותו דבר כלפי זוגתך - תגלה אכפתיות, תקשיב, תעזור, תחייך, תתמוך, תפרגן – אתה תאהב אותה מתוך כך.

וכשאדם עושה מעשים כדי לעורר את האהבה בתוכו כלפי האחר, הרי שהאחר מיד מרגיש צורך להחזיר במעשי אהבה מצדו. כשאני מחפש את הטוב שבאשתי ומדגיש אותו, שומע את שעל לבה, מסייע לה להתגבר על קשיים מתוך רצון אמתי לתת לה ולא מתוך רצון שתחזיר לי, היא מיד מרגישה צורך לתת בחזרה, וכך מתחיל להתגלגל לו כדור שלג של אהבה שגדלה וגדלה.

אהבה אינה הצתה מיידית, אלא היא בניין שנבנה במשך כל חיי הזוגיות. החכמה היא לא לחיות את חייך עם מי שאתה אוהב אלה לאהוב את מי שבחרת לחיות אתו את חייך.

מצאתי לנכון להביא בפניכם פסקה מהספר "אורחות צדיקים" ובה מתואר כיצד יוכל אדם לאהוב אחרים, כמובן שבכלל זאת נכללים בני הזוג שלנו:
"ובאיזה דרך יגיע האדם לאהבת כל אדם? אשכילך ואורך: הדרך הוא, שייעזר בנפשו ובממונו כפי יכולתו... ויהא ותרן בשלו. אם יהיה לו עסק עם בני-אדם, יהיה כל משא ומתן שלו בנאמנות, ואל יקפיד בדבר מועט על חברו. לעולם יהיה חפץ שחברו ייהנה ממנו, ואל ישתדל הוא ליהנות מחברו, ויהיה דבריו בנחת עם בני-אדם. ביישהו - אל יביש, הטעהו אדם - אל יטעהו. יסבול עול צווארו על העולם, והוא אל יכביד עליהם. ולא יתקוטט עם בני-אדם, ויקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות, כי הסברת פנים תחזק האהבה, וישא ויתן עם חברם בטובתו, וינחם כל אדם מעצבו ומדאגתו. אם גילה לו אדם סוד - אל יגלה, אף אם יכעיסהו. ולא ידבר על אדם רע, ולא ישמע שידברו רעות על אדם, ולעולם ישתדל למצוא זכות על בני-אדם במקום שאפשר להיות, וביותר יזהר בזה, ואז יהיה אהוב לכל. ויכבד כל אדם במעשיו ובדבריו. ולא יתגאה על שום אדם, אך ייכנע תחת כל אדם. ובכל יכוון לשם שמים."