top of page

הרצאות וסדנאות בנושא גישור

בבסיס כל מאבק משפטי או מחלוקת יש אלמנט אחד משותף שגורם למרחק שבין הצדדים – והוא נכון גם לזוגות מתגרשים.

 

זה לא חוסר הסכמה, גם לא מדובר בציפיות שונות ואף לא חוסר שיתוף פעולה.

 

בקורס גישור ייחודי, אשר בחלקו מועבר במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל, נבהיר מהו אותו גורם שיוצר מרחק ומאבק – ושעלול בסופו דבר להוביל למלחמה משפטית כואבת.

 

מהם שלושת המרכיבים שיכולים לחדש את השיח ולקרב את הלבבות במהרה? כיצד עושים זאת בחדר הגישור ומהם הכלים שעומדים בידי המגשר לפתרון סכסוך – בקהילה, במשפחה או בעבודה.

 

המשתתפים יקבלו כלים פרקטיים של ממש, אם מתוך כוונה להיות מגשרים מקצועיים ואם פשוט מתוך רצון לשיפור יחסיהם עם הסובבים.

 

במישור אחר, ידוע שאדם לא יכול לתת את מה שאין לו, לפיכך הקורס יציע גם פתיחה של צוהר, דרכו יוכל כל אחד להציץ פנימה ולבחון כיצד הוא מקבל מחלוקות בתוך עצמו וכיצד הוא מתייחס לעימותים בכלל.

 

קורס זה יכול לשנות מסלול חיים.

 

 

נושאי הקורס:

 

 • מהם המעשים האסורים בכל התהנגות אנושית וכיצד הללו מובילים למלחמות מיותרות? מדוע אנשים יוצאים למלחמה הגם שאין בה כל היגיון?

   

 • כיצד ניתן תוך פרק זמן קצת ובדרך פשוטה לקרב אנשים זה אל זה?

 

 • כיצד פועל המגשר? מהם כלי הגישור שעומדים לרשותו?

   

 • מהם יתרונות וחסרונות הליך הגישור?

   

 • מהן המיומנויות שצריך מגשר?

   

 • חובות המגשר. מה אסור למגשר לעשות?

   

 • שילוב יעוץ משפטי בהליך הגישור – כיצד?

   

 • החסינות של המגשר – מה היקף החסינות ומתי חלה חובה על המגשר להודיע על עבירות פליליות המתגלות לו בהליך הגישור?

   

 • איך המגשר שומר על עצמו ואיך להישאר "מחוץ" לסכסוך?

   

 • גשר יוכל להיות שימושי רק כשהוא מחובר היטב לגדות הנהר. באותו אופן, גישור יכול להיות אפקטיבי כשהמגשר יכול להבין את הצדדים ואת האינטרסים שלהם. כיצד עושים זאת?

   

 • אודות הפגישה הפרטית עם אחד הצדדים – מתי רצוי לקיים פגישה פרטית? מהם יתרונות פגישה שכזו וממה צריך להיזהר?

   

 • האם המגשר צריך לחשוף את עמדותיו בקשר לסכסוך? אם כן מתי וכיצד?

   

 • מה עושים כשאין הסכמה וכיצד להבין מה עומד "מאחורי" מה שאומרים הצדדים?

   

 • רוצים לעבוד בגישור – איך תוכלו לעשות את זה? כלים פרקטיים ליציאה לדרך כמגשרים.

 

bottom of page