top of page

להתגבר על המשבר 

מיועד לנשים

 

עברת משבר כואב או פרידה קשה?

 

אני רוצה לתת לך מתנה חשובה מעומק הלב

מתנה שנועדה לחבר אותך לכוחות שבך

ולהשאיר את הקושי מאחור

"הייתי ראויה לאהבה רק משום שאני קיימת,

זו הייתה תובנה מפתיעה למדי מבחינתי, משום שתמיד חשבתי שאני צריכה לתאמץ כדי להיות ראויה לאהבה.

האמנתי שבדרך כלשהי אני צריכה להוכיח שאני ראויה וזכאית להיות אהובה.

זה היה מדהים לגלות שאין זה כך.

אוהבים אותי ללא תנאי רק בשל העובדה שאני קיימת"

 (אניטה מורזאני בספרה "מתה להיות אני" בהוצאת אופוס) 

bottom of page