top of page
Image by Michael Longmire
מאמרים בנושא הסכם ממון
הסכם לידועים בציבור

בתקופה בה אנו חיים הצורך בהסכם לידועים בציבור הופך להיות מסמך מבוקש.

לכך מספר סיבות:

1. פחות ופחות אנשים מתחתנים ולפיכך עולה השאלה מתי הופך הקשר הזוגי לקשר מחייב וארוך טווח?

במועד ההחלטה על חיים משותפים?

במעבר למגורים משותפים?

או אולי בעת הבאת ילד לעולם?

לשאלות אלה אין תשובה חד משמעית ומכיוון שאי בהירות בעניין יכולה ליצור מורכבויות לא בריאות בחיי בני הזוג, מבקשים רבים להסדיר את העניין ולהחליט בעצמם באיזה מועד הקשר הופך לקשר "רציני”.

בכך, באמצעות הסכם לחיים משותפים מגדירים הידועים בציבור את מעמדם המשפטי, הזוגי והממוני.

2. לאור החשש מפרידה עתידית מעדיפים ידועים בציבור להחליט מראש מה יקרה במידה ויפרדו. להסכם שכזה, שצופה פני עתיד יש יתרון אחד בולט – ההסכם נעשה בעת שלום, ברגע בו בני הזוג קרובים זה לזו ומשכך ניתן להגיע להסכמות בקלות רבה וברוח טובה.

בכך מונעים מעצמם בני הזוג מחלוקות מיותרות במקרה של פרידה והליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומתישים.

מנגד, הנסיון של משרדנו מראה כי הסכם שכזה גם עלול ליצור מתחים בעת החתימה ואף עלול להגדיל את הסיכויים לפרידה בעתיד – כיוון שאופציה זו עלתה על השולחן מתחילת הקשר.

לכן, חשוב להתייחס לעניין בצורה המתאימה ותוך הכנה נכונה של שני בני הזוג.

3. המציאות השוררת במדינת ישראל כיום בה רבים מהזוגות לא חיים כל חייהם ביחד, ובמצב בו בתי המשפט מתקשים לפתור סכסוכי משפחה, מבקשים ידועים בציבור להסדיר את הסדרי הממון ביניהם מראש ולא להשאיר שום שאלות. בכך ליצור שקט אישי ולחסוך מתחים מעל פני השטח ומתחת לו.

4. באמצעות הסכם לחיים משותפים מצהירים הידועים בציבור כי הם בני זוג.


הסכם לידועים בציבור אינו דורש אישור ומתן תוקף של בית המשפט אולם משרדנו ממליץ לעשות כן בכדי למנוע מחלוקת בה עלול אחד מהצדדים לטעון כי לא הבין על מה חתם ו/או את תוכן ההסכם.

התקשרו ונשמח לייעץ ללא תשלום  077-701-7000 

מאמרים חשובים 

החסרונות שבהסכם ממון

החסרונות שבהסכם ממון

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים

איך זה מרגיש לעשות הסכם ממון?

איך זה מרגיש לעשות הסכם ממון?

הסכם ממון - כן או לא?

הסכם ממון - כן או לא?

הסכם לידועים בציבור

הסכם לידועים בציבור

אודות הסכם ממון

אודות הסכם ממון

bottom of page