top of page
Bridge Over River
עקרון משלוח המנות

בחג פורים יש מצווה של נתינת משלוח מנות. לפי המצווה, כל אדם צריך לתת שני  סוגי מזון לאדם אחד לפחות.


אם יש שני אנשים, ונניח לדוגמה שלכל אחד מהם יש לחמנייה, אם כל אחד יאכל את מה שיש לו הרי שכל אחד מהם יקבל דבר אחד – השבעת התיאבון. אולם אם כל אחד ייתן לשני את הלחמנייה הרי שבמצב זה כל אחד מהם יקבל שלושה דברים:


1. שובע

2. תודה מהמקבל

3. הרגשה טובה של אדם המיטיב עם זולתו ונותן מעצמו (והדומה יותר לבוראו, למי שהדבר ממשי).


במקרה זה לא הוספנו שום דבר פיזי לסל המוצרים, אבל התווספה כאן תועלת רגשית חשובה. זהו בדיוק העיקרון שאפשר לבנות עליו את מערך הזוגיות. זהו העיקרון שיכול להפוך זוגיות מוצלחת.


כל אחד מבני הזוג יכול לחשוב איך הוא יכול לתת כמה שיותר לבן זוגו – במחמאות, בתמיכה, בסיוע, באהבה, בתחושת שייכות ובכל דבר שרק אפשר. ככל שהאדם ייתן יותר, כך התועלת תגדל והוקרת התודה על הקבלה ושמחת הנתינה ירחיבו את החוויה ואת הלב.


נתון מעניין בהקשר זה - ברוב הגדול של המקרים, אפילו אם רק אחד מבני הזוג מגבש את שיטת "משלוח המנות" ונותן לבן זוגו, תוך זמן קצר בן הזוג מגיב ומתחיל לפעול בדיוק באותה הדרך.


ודגש חשוב, הנתינה צריכה להיות מתוך רצון כן לתת. נתינה שנעשית מתוך רצון לקבל משבשת את העיקרון היפה הזה...


בהצלחה

התקשרו ונשמח לייעץ ללא תשלום  077-701-7000 

מאמרים חשובים 

עשרת הדיברות למתגרשים

עשרת הדיברות למתגרשים

כיצד ומתי להודיע לילדים על ההחלטה

כיצד ומתי להודיע לילדים על ההחלטה

רק אחד מכם רוצה להתגרש? מה עושים?

רק אחד מכם רוצה להתגרש? מה עושים?

לקחת שליטה על החיים

לקחת שליטה על החיים

הוראות בטיחות לקראת פרידה

הוראות בטיחות לקראת פרידה

התפתחות אישית דרך גירושין

התפתחות אישית דרך גירושין

bottom of page